FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | vi_name = Sát Nhân Toán Học Dia | fr_name = | de_…”)
 
 
Dòng 21: Dòng 21:
 
| password =
 
| password =
 
| effect_types = Trigger, Unclassified, Quick, Condition
 
| effect_types = Trigger, Unclassified, Quick, Condition
| vilore = Khi lá này được [[Triệu hồi Thường]]: Bạn có thể [[chọn mục tiêu]] 1 [[quái thú]] [[Mạng Ảo]] [[Cấp]] 4 trong [[Mộ]] của bạn; [[Triệu hồi Đặc biệt]] nó, nhưng nó không thể [[kích hoạt]] [[hiệu ứng]] của nó. [[Quái thú Đồng bộ]] hoặc Bứt phá "[[Mathmech]]" mà đã được Triệu hồi bằng cách dùng lá này trên [[sân]] làm [[nguyên liệu]] nhận hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể dùng mỗi [[hiệu ứng]] trước của "Mathmech Diameter" [[một lần trong lượt]].<br />● Một lần trong [[lượt]] mà lá này đã được Triệu hồi Đặc biệt, khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng ([[Hiệu ứng Nhạnh]]): Bạn có thể [[phủ nhận]] hiệu ứng đó.
+
| vilore = Khi lá này được [[Triệu hồi Thường]]: Bạn có thể [[chọn mục tiêu]] 1 [[quái thú]] [[Mạng Ảo]] [[Cấp]] 4 trong [[Mộ]] của bạn; [[Triệu hồi Đặc biệt]] nó, nhưng nó không thể [[kích hoạt]] [[hiệu ứng]] của nó. [[Quái thú Đồng bộ]] hoặc Bứt phá "[[Mathmech]]" mà đã được Triệu hồi bằng cách dùng lá này trên [[sân]] làm [[nguyên liệu]] nhận hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể dùng mỗi [[hiệu ứng]] trước của "Mathmech Diameter" [[một lần trong lượt]].<br />● Một lần trong [[lượt]] mà lá này đã được Triệu hồi Đặc biệt, khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng ([[Hiệu ứng Nhanh]]): Bạn có thể [[phủ nhận]] hiệu ứng đó.
 
| lore = When this card is [[Normal Summon]]ed: You can [[target]] 1 [[Level]] 4 [[Cyberse]] [[Monster Card|monster]] in your [[Graveyard|GY]]; [[Special Summon]] it, but it cannot [[activate]] its [[effect]]s. A "[[Mathmech]]" [[Synchro Monster|Synchro]] or [[Xyz Monster]] that was Summoned using this card on the [[field]] as [[material]] gains this effect. You can only use each of the preceding [[effect]]s of "Mathmech Diameter" [[once per turn]].<br />● Once during the [[turn]] this card was Special Summoned, when your opponent activates a card or effect ([[Quick Effect]]): You can [[negate]] that effect.
 
| lore = When this card is [[Normal Summon]]ed: You can [[target]] 1 [[Level]] 4 [[Cyberse]] [[Monster Card|monster]] in your [[Graveyard|GY]]; [[Special Summon]] it, but it cannot [[activate]] its [[effect]]s. A "[[Mathmech]]" [[Synchro Monster|Synchro]] or [[Xyz Monster]] that was Summoned using this card on the [[field]] as [[material]] gains this effect. You can only use each of the preceding [[effect]]s of "Mathmech Diameter" [[once per turn]].<br />● Once during the [[turn]] this card was Special Summoned, when your opponent activates a card or effect ([[Quick Effect]]): You can [[negate]] that effect.
 
| fr_lore =
 
| fr_lore =

Bản hiện tại lúc 07:09, ngày 21 tháng 3 năm 2020

Mathmech Diameter
(ザン)()ダイア
MathmechDiameter-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Dia
 Tên Nhật (Kana)
ザン
キダイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ザン
ダイア
 Tên Nhật (rōmaji) Zanki Daia
 Tên Nhật (Dịch) Processlayer Dia
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.