FANDOM


Mathmech Addion
(ザン)()アディオン
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Addion
 Tên Nhật (Kana)
ザン
キアディオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ザン
アディオン
 Tên Nhật (rōmaji) Zanki Adion
 Tên Nhật (Dịch) Processlayer Addion
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.