FANDOM


Mathematician
マスマティシャン
Mathematician
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1500/1500
Mã số 41386308
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đưa 1 quái thú Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Khi lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể rút 1 lá bài.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can send 1 Level 4 or lower monster from your Deck to the Graveyard. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.