FANDOM


Match

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

マッチ

Rōmaji

Matchi

Tiếng Anh

Match

Một Match (マッチ Matchi) là một best-of-three sets (đấu 3 trận liền) các trận Duels.

Duelist đầu tiên thắng được 2 Duels sẽ được tuyên bố chiến thắng trong Match. Nếu Duelist thua 2 Duels, họ được xem như là đã thua trong Match. Nếu cả 2 Duelist đều có 1 trận thua trong Match và cả hai cùng nhận thêm 1 hình phạt Game Loss nữa, thì Match này sẽ được xem là Double Loss.

Mặc dù Match vẫn thường là "best-of-three" sets, nhưng vẫn có thể đấu nhiều hơn 3 Duels trong một Match, nếu ít nhất có 1 Duel có kết quả là HÒA trước khi kết thúc vòng đấu. Ví dụ như, nếu cả hai Duelist đều có 1 trận thắng và trận thứ 3 lại HÒA nhau, thì trận thứ 4 sẽ được tiến hành nhằm xác định người chiến thắng sau cùng.

Trong các giải đấu chính thức, nếu Duelist không hoàn thành được Match của họ khi thời gian của vòng đấu kết thúc, Luật Kết thúc thủ tục Match sẽ được sử dụng.

Một loạt các lá bài, được biết đến như các Match winner, đều có hiệu ứng cho phép người chơi chiến thắng cả Match thay vì từng Duel nếu họ làm giảm Điểm Gốc của đối phương xuống 0 bằng đòn tấn công trực tiếp (đôi khi có thêm điều kiện bổ sung). Tất cả chúng đều có phần Văn bản giới hạn ghi rõ là chúng đều Bất hợp pháp khi dùng trong các giải đấu, ngoại trừ "Victory Dragon" (đã bị Cấm).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.