FANDOM


Master of Oz
マスター・オブ・(オー)(ジー)
 Tên Nhật (Kana) マスター・オブ・
オー
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn) マスター・オブ・O
オー
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Masutā Obu ŌJī
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Fusion
 CÔNG / THỦ 4200 / 3700
 Mã số 27134689
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.