FANDOM


Master Pendulum, the Dracoslayer
(りゅう)(けん)()マスター(ペンデュラム)
MasterPendulumtheDracoslayer-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
けん
しマスター
ペンデュラム
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
けん
マスターP
ペンデュラム
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūkenshi Masutā Pendyuramu
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Dragon / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1950 / 0
 Mã số 75195825
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.