FANDOM


Master Peace, the True Dracoslaying King
(しん)(りゅう)(けん)(おう)マスター(ピース)
MasterPeacetheTrueDracoslayingKing-MACR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Tịnh Sĩ, Chân Long Khí Vương
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
けん
おうマスター
ピース
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
けん
おう
マスターP
ピース
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūken'ō Masutā Pīsu
 Tên Nhật (Dịch) Master Peace, the True Dragonsword King
 Tên Hàn 진룡검황 마스터P(피스)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2950 / 2950
 Mã số 21377582
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.