FANDOM


Mastar Boy
マスター・ボーイ
 Tên Nhật マスター・ボーイ
 Tên Nhật (rōmaji) Masutā Bōi
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Aqua / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.