FANDOM


Masked Hero Divine Wind
 • Nhật:
  マスクド
  ・HERO
  ヒーロー
  カミカゼ
 • Kana:
  マスクド・
  HERO
  ヒーローカミカゼ
 • Romaji: Masukudo Hīrō Kamikaze
 • Việt: Người Hùng Ẩn Diện Thần Phong
Hệ

PHONG

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2700 / 1900

Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Khi lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ: Bạn có thể rút 1 lá.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Masked Hero Divine Wind When you have destroyed an enemy monster, you can draw one card from your deck.
Nhật 相手モンスターを破壊した時デッキから1枚ドローできる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.