FANDOM


Masked Hero Daian
 • Nhật:
  マスクド
  ・HERO
  ヒーロー
  ダイアン
 • Kana:
  マスクド・
  HERO
  ヒーローダイアン
 • Romaji: Masukudo Hīrō Daian
 • Việt: Người Hùng Ẩn Diện Dạ Kiếm
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2800 / 3000

Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Khi lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấugửi nó vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "HERO" Cấp 4 trở xuống từ Bộ bài của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Masked Hero Daian If this card destroys an enemy monster, Special Summon a monster of LV4 or below from your deck.
Nhật このカードが敵モンスターを破壊した時、デッキから4以下のモンスター1体を特殊召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.