FANDOM


Masked HERO Vapor
M・HERO(マスクドヒーロー) ヴェイパー
MaskedHEROVapor-GENF-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Sương Mờ
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー ヴェイパー
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ヴェイパー
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Veipā
 Tên Hàn 마스크드 히어로 베이퍼
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 10920352
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.