FANDOM


Masked HERO Koga
M・HERO(マスクド・ヒーロー) (こう)()
MaskedHEROKoga-AP08-EN-C-UE
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Quang Trảo
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクド・ヒーロー
こう
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクド・ヒーロー
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Kōga
 Tên Nhật (Dịch) Masked HERO Light Fangs
 Tên Hàn 마스크드 히어로 광아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 50608164
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.