FANDOM


Masked HERO Goka
M・HERO(マスクドヒーロー) (ごう)()
MaskedHEROGoka-GENF-EN-R-1E
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Hỏa Sư
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Gōka
 Tên Hàn 마스크드 히어로 강화
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 58147549
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.