Masked HERO Divine Wind
M・HERO(マスクド・ヒーロー) カミカゼ
MaskedHERODivineWind-SDHS-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Thần Phong
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクド・ヒーロー カミカゼ
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクド・ヒーロー
カミカゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Kamikaze
 Tên Hàn 마스크드 히어로 신풍
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1900
 Mã số 22093873
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.