FANDOM


Masked HERO Dark Law
M・HERO(マスクドヒーロー) ダーク・ロウ
MaskedHERODarkLaw-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Hắc Lang
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー ダーク・ロウ
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ダーク・ロウ
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Dāku Rou
 Tên Hàn 마스크드 히어로 다크로우
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 58481572
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.