FANDOM


Masked HERO Blast
M・HERO(マスクドヒーロー) ブラスト
MaskedHEROBlast-RATE-EN-SR-LE
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Bộc Nhân
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー ブラスト
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ブラスト
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Burasuto
 Tên Hàn 마스크드 히어로 블래스트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 89870349
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.