Masked HERO Anki
M・HERO(マスクドヒーロー) (あん)()
MaskedHEROAnki-PGL2-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Ảnh Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー
あん
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
あん
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Anki
 Tên Nhật (Dịch) Masked HERO Dark Ogre
 Tên Hàn 마스크드 히어로 암귀
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1200
 Mã số 59642500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.