FANDOM


Masked HERO Acid
M・HERO(マスクドヒーロー) アシッド
MaskedHEROAcid-PRC1-EN-ScR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Axit
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー アシッド
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
アシッド
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Ashiddo
 Tên Hàn 마스크드 히어로 애시드
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 29095552
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.