FANDOM


"Masked HERO" (M・HERO(マスクドヒーロー) Masukudo Hīrō trong tiếng Nhật, (マスクド)HERO(ヒーロー) hoặc (マスクド)(ヒーロー) trong Manga) là một archetype phụ thuộc archetype chính "HERO" và được sử dụng bởi Jaden Yuki trong manga Yu-Gi-Oh! GX. Jaden sử dụng archetype này sau giải đấu với Kaiser nhằm mục đích xây dựng Bộ bài "tự mình làm ra". Sau đó Bộ bài này trở thành Bộ bài tối thượng của Jaden (Bộ bài "Elemental HERO" trước đấy là của Koyo Hibiki).

Thiết kế

Trong khi "Elemental HERO" được thiết kế dựa theo các siêu anh hùng thuộc Marvel hay DC, "Masked HERO" lại lấy cảm hứng từ Kamen Rider. Hơn nữa các lá thuộc archetype "Masked HERO" có thể đổi dạng nhờ vào các lá "Mask Change", "Mask Change II", "Form Change". Ba lá bài này biểu thị cho việc thay đổi giữa các form của Kamen Rider mà chúng ta thường gặp.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.