FANDOM


Masked Chameleon
カメンレオン
MaskedChameleon-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật カメンレオン
 Tên Hàn 가면레온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1100
 Mã số 53573406
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.