FANDOM


Mask of Weakness
(じゃく)(たい)()()(めん)
 Tên Nhật (Kana)
じゃく
たい
かの
めん
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃく
たい
の仮
めん
 Tên Nhật (rōmaji) Jyakutaika no Kamen
 Tên Hàn 약체화 가면
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57882509
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.