FANDOMMask Function 1
  • Nhật: マスク・ファンクシャン1
  • Romaji: Masuku Fankushan Wan
  • Việt: Chức Năng Mặt Nạ 1
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Khi có quái thú "Masked HERO" trên sân, hiệu ứng của 1 quái thú của đối thủ không thể được kích hoạt.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mask Function 1 When there is a Masked Hero on your field, the effect of one of your opponent's monsters cannot be activated.
Nhật 自場に(マスクド)HERO(ヒーロー)がいる時相手モンスター1体の効果は発動できない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.