FANDOM


Mask Charge
マスク・チャージ
MaskCharge-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Mặt Nạ Tập Kích
 Tên Nhật マスク・チャージ
 Tên Nhật (rōmaji) Masuku Chāji
 Tên Hàn 마스크 차지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87819421
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.