FANDOM


Mask Change II
  • Nhật: マスク・チェンジ・セカンド
  • Romaji: Masuku Chenji Sekando
  • Việt: Thay Đổi Mặt Nạ II
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Vứt bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặtCấp bạn điều khiển; gửi nó vào Mộ, đồng thời, sau đó, nếu nó rời sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Masked HERO" có cùng Hệ, nhưng có Cấp cao hơn, Hệ/Cấp của quái thú đó đã có khi nó ở trên sân (Hệ/Cấp gốc của nó, nếu úp mặt. Việc Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change".) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mask Change II" mỗi lượt.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mask Change II Discard one card from your hand and perform a Transformation Summons, changing one Masked Hero currently in play to a Level 8 Masked Hero of the same attribute.
Nhật 手札を1枚捨て、場上の「(マスクド)(ヒーロー)」1体を同じ属性の★8「(マスクド)(ヒーロー)」に変身召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.