FANDOM


Mask Change
  • Nhật: マスク・チェンジ
  • Romaji: Masuku Chenji
  • Việt: Thay Đổi Mặt Nạ
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" bạn điều khiển; gửi nó vào Mộ, đồng thời, sau đó, nếu nó rời sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Masked HERO" từ Bộ bài Phụ của bạn có cùng Hệ và cao hơn lên đến 2 Cấp.


Nguồn Viz Media: Gửi 1 quái thú "Masked HERO" từ sân vào Mộ của bạn. Từ Bộ bài Phụ của bạn, Triệu hồi Biến hình 1 quái thú "Masked HERO" có cùng Hệ với quái thú được gửi và cao hơn lên đến 2 Cấp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mask Change Send one Masked Hero from the field to the Graveyard. From your extra deck, Transformation Summon one Masked Hero of the same Attribute and up to two levels higher.
Nhật (フィールド)上の(マスクド)HERO(ヒーロー)1体を墓地送り、同じ属性の★2つ上までの(マスクド)HERO(ヒーロー)エクストラデッキから変身召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.