Mask Change
マスク・チェンジ
MaskChange-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Thay Đổi Mặt Nạ
 Tên Nhật マスク・チェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Masuku Chenji
 Tên Hàn 마스크 체인지
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 21143940
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.