FANDOM


Marshmallon
マシュマロン
Marshmallon-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Kẹo Dẻo
 Tên Nhật マシュマロン
 Tên Nhật (rōmaji) Mashumaron
 Tên Hàn 마슈마론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 500
 Mã số 31305911
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.