FANDOM


Mark of the Rose
()()(こく)(いん)
MarkoftheRose-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Dấu Ấn Hoa Hồng
 Tên Nhật (Kana)
らの
こく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
の刻
こく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Bara no Kokuin
 Tên Hàn 장미의 각인
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 45247637
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.