FANDOM


Mardoll, Generaid of Light
(ひかり)(ジェネレイド) マルデル
 Tên Việt Mardoll, Chủng Loài Cai Trị của Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
ジェネレイド マルデル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の王
ジェネレイド
マルデル
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Jenereido, Maruderu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2400
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.