FANDOM


Manju of the Ten Thousand Hands
マンジュ・ゴッド
ManjuoftheTenThousandHands-THSF-EN-SR-1E
 Tên Việt Chúa Trời Nghìn Tay
 Tên Nhật マンジュ・ゴッド
 Tên Nhật (rōmaji) Manju Goddo
 Tên Nhật (Dịch) Manju God
 Tên Hàn 만수의 신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 95492061
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.