FANDOM


Manga Ryu-Ran
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2200 / 2600

Loại Hiệu ứng

Đây không phải một lá bài vật lý, do "Ryu-Ran", bị ảnh hưởng bởi "Toon World".

Khi lá này bị chọn làm mục tiêu tấn công, nó có thể né đòn tấn công mà không bị tiêu diệt. Ở cuối lượt của bạn, bạn có thể giấu lá này trong "Toon World", nơi mà nó không thể bị chọn làm mục tiêu tấn công.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Manga Ryu-Ran When this card is selected as an attack target, except by another Toon monster, it can dodge the attack or counterattack without being destroyed. At the end of your turn, you can hide this card in "Toon World", where it cannot be selected as an attack target.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.