Manga Ryu-Ran
トゥーン・ドラゴン・エッガー
MangaRyuRan-LCYW-EN-R-1E.png
 Tên Việt Đản Long Truyện Tranh
 Tên Nhật トゥーン・ドラゴン・エッガー
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Doragon Eggā
 Tên Nhật (Dịch) Toon Dragon Egger
 Tên Hàn 툰 드래곤 에그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Toon
 CÔNG / THỦ 2200 / 2600
 Mã số 38369349
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.