FANDOM


Mandragon
マンドラゴン
Mandragon-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật マンドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Mandoragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Plant / Pendulum
 CÔNG / THỦ 2500 / 1000
 Mã số 19474136
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.