FANDOM


Malefic Stardust Dragon
Sin(シン) スターダスト・ドラゴン
MaleficStardustDragon-CT08-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
Sin
シン スターダスト・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) Sin
シン
スターダスト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Sutādasuto Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Sin Stardust Dragon
 Tên Hàn Sin 스타더스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 36521459
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.