Malefic cover.png

"Malefic", được gọi là "Sin" (Sin(シン) Shin) trong OCG, đây là archetype những lá bài được giới thiệu trong Yu-Gi-Oh! 3D Bonds Beyond Time và được sử dụng bởi Paradox.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.