FANDOM


Makyura the Destructor
(しょ)(けい)(にん)-マキュラ
MakyuratheDestructor-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょ
けい
にん-マキュラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょ
けい
にん
-マキュラ
 Tên Hàn 처형인-마큐라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 21593977
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.