FANDOM


Majesty's Fiend
威光魔人(マジェスティー・デビル)
MajestysFiend-CT12-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
威光魔人
マジェスティー・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) 威光魔人
マジェスティー・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Majesutī Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Majesty Devil
 Tên Hàn 마제스티 데블
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 33746252
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.