FANDOM


Majester Paladin, the Ascending Dracoslayer
(しょう)(りゅう)(けん)()マジェスター(パラディン)
MajesterPaladintheAscendingDracoslayer-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
りゅう
けん
しマジェスター
パラディン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
りゅう
けん
マジェスターP
パラディン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōryūkenshi Majesutā Paradin
 Tên Hàn 승룡검사 마제스터P(팔라딘)
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 2000
 Mã số 88722973
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác