FANDOM


Majespecter Unicorn - Kirin
マジェスペクター・ユニコーン
MajespecterUnicornKirin-DOCS-EN-R-1E
 Tên Nhật マジェスペクター・ユニコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Majesupekutā Yunikōn
 Tên Nhật (Dịch) Majespecter Unicorn
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 31178212
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.