FANDOM


Majespecter Fox - Kyubi
マジェスペクター・フォックス
MajespecterFoxKyubi-DOCS-EN-C-1E
 Tên Nhật マジェスペクター・フォックス
 Tên Nhật (rōmaji) Majesupekutā Fokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Majespecter Fox
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 94784213
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.