FANDOM


Majespecter Cyclone
マジェスペクター・サイクロン
MajespecterCyclone-DOCS-EN-SR-1E
 Tên Nhật マジェスペクター・サイクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Majesupekutā Saikuron
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 49366157
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.