Majespecter Crow - Yata
マジェスペクター・クロウ
MajespecterCrowYata-DOCS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật マジェスペクター・クロウ
 Tên Nhật (rōmaji) Majesupekutā Kurou
 Tên Nhật (Dịch) Majespecter Crow
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 5
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 68395509
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.