FANDOM


Maiden with Eyes of Blue
(あお)()乙女(おとめ)
MaidenwithEyesofBlue-LDK2-EN-UR-1E
 Tên Việt Thánh Nữ Lam Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
あおき
めの
乙女
おとめ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あお
き眼
の乙女
おとめ
 Tên Nhật (rōmaji) Aokime no Otome
 Tên Hàn 파란 눈의 소녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 88241506
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.