FANDOM


Magma Dragon
マグマ・ドラゴン
MagmaDragon-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật マグマ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Maguma Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 95833645
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.