Magicians' Defense
マジシャンズ・プロテクション
MagiciansDefense-MVP1-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Sự Bảo Hộ của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・プロテクション
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Purotekushon
 Tên Nhật (Dịch) Magicians' Protection
 Tên Hàn 매지션즈 프로텍션
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 89448140
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.