FANDOM


Magician of Black Chaos
  • Nhật: マジシャン・オブ・ブラック・カオス
  • Romaji: Majishan Obu Burakku Kaosu
  • Việt: Thuật Sư Hắc Ám Hỗn Loạn
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Magician of Black Chaos ???. This card can only be Ritual Summoned.
Nhật 攻撃力・守備力ともに最高クラス[?]、[??]の魔法使い。儀式により降臨。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.