FANDOM


Magician's Valkyria
マジシャンズ・ヴァルキリア
MagiciansValkyria-YSYR-EN-C-1E
 Tên Nhật マジシャンズ・ヴァルキリア
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Varukiria
 Tên Hàn 매지션스 발키리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 80304126
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.