FANDOM


Magician's Rod
マジシャンズ・ロッド
MagiciansRod-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Việt Gậy của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ロッド
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Roddo
 Tên Hàn 매지션즈 로드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 100
 Mã số 07084129
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.