FANDOM


Magician's Robe
マジシャンズ・ローブ
MagiciansRobe-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Áo Choàng của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ローブ
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Rōbu
 Tên Hàn 매지션즈 로브
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 2000
 Mã số 71696014
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.