FANDOM


Magical Undertaker
マジカル・アンダーテイカー
MagicalUndertaker-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Người Thầu Toán Ma Thuật
 Tên Nhật マジカル・アンダーテイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Majikaru Andāteikā
 Tên Hàn 매지컬 언더테이커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 30608985
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.